Links

Links from the Cablebel website

AGORIA

BEC-CEB

CENELEC

EUROPACABLE

European Copper Institute

FEE

IEC

Moniteur Belge | Belgisch Staatsblad

NBN

SGS CEBEC

TECHLINK

VOLTA

Liste des organismes agréés | Erkende controleorganismen voor de elektrische installaties

Metal Prices – Important information

Beste,

Ter informatie, let op: vanaf 1 oktober 2023 worden metaalprijzen niet langer gepubliceerd door Cablebel.

Met vriendelijke groeten